top of page

Ajopäiväkirja – miksi sen pitäminen on tarpeellista?

Ajopäiväkirjan avulla pystytään luotettavasti selvittämään mikä osuus ajokilometreistä on yrityksen ajoa ja mikä yksityisajoa.
Jos yrityksellä on pakettiauto ja sen kuluista haluaa täydet alv-vähennykset, saa autolla ajaa vain yrityksen ajoja. Tämän voi todistaa aukottomalla ajopäiväkirjalla. Tai vastaavasti, jos autolla ajetaan myös yksityisajoja, ajopäiväkirjan perusteella tehdään tarpeelliset oikaisut alv-vähennyksiin. Jos ajopäiväkirjaa ei ole, saattaa verottaja mahdollisen verotarkastuksen yhteydessä tehdä asiassa omat päätelmänsä, eli arvioida yksityiskäytön määrän. Ajopäiväkirjan pitäminen siis kannattaa, koska sen perusteella voi osoittaa todellisen tilanteen ja välttää sen, että osa kilometreistä pannaan arvioimalla verolle.

Jos tmi-yrittäjä käyttää omaa autoaan yrityksen ajoihin, on näistä kilometreistä mahdollisuus tehdä veroilmoitukseen lisävähennys. Tämä lisävähennys myöskin edellyttää, että kilometreistä on pidetty kirjaa. Veroilmoituksella pitää myös ilmoittaa auton ajokilometrimäärä vuoden alussa ja lopussa.

Myös työsuhdeauton (autoetu) kilometreistä kannattaa ehdottomasti pitää ajopäiväkirjaa.

Autoedun verotusarvoon on mahdollista saada alennusta, jos pystyy osoittamaan, että työajoja on vähintään 30.000 km vuodessa. Tämä osoittaminen tehdään nimenomaan ajopäiväkirjan avulla.

Vastaavasti verottaja voi vaatia, että autoedun verotusarvoa korotetaan, jos verottajan mielestä on ilmeistä, että yksityisajoja on enemmän 18.000 km vuodessa. Jos näin ei kuitenkaan oikeasti ole, tämän vaatimuksen voi kumota esittämällä ajopäiväkirjan.

Jos palkansaajana ajat omalla autolla satunnaisesti työajoja ja laskutat ne työnantajalta kilometrikorvauksina matkalaskulla, ei ajopäiväkirjan pitäminen ole tarpeen, kunhan nämä kilometrit selvitetään matkalaskulla. Jos sen sijaan ajelet paljon työajoja omalla autolla ja kilometrikorvauksia/matkalaskuja on paljon, on ajopäiväkirjan pitäminen tällöin suositeltavaa. Edellä mainittu pätee myös silloin kun olet yrittäjä osakeyhtiössä tai avoimessa/kommandiittiyhtiössä, ja käytät omaa autoa yrityksen ajoihin ja teet matkalaskuja yritykselle.

Ajopäiväkirjan pitäminen on nykyään erittäin helppoa. On olemassa lukuisia sovelluksia, sähköisiä ajopäiväkirjoja, jotka toimivat älypuhelimessa. Älypuhelin tallentaa ajot aina kun sovellus on päällä ja omaa ajopäiväkirjaa voi tarkastella netissä.

Mikään ei estä käyttämästä myös perinteisiä menetelmiä. Kirjakaupasta voi ostaa ajopäiväkirjavihkon, taikka ajopäiväkirjaa voi pitää ruutuvihkossa tai excelissä. Oleellista on, että ajopäiväkirja sisältää seuraavat asiat:

· ajon alkamis- ja päättymisaika · ajon alkamis- ja päättymispaikka/ajoreitti · matkamittarin lukema matkan alussa ja lopussa/matkan pituus km · ajon tarkoitus

Verottaja voi hyväksyä ajokilometreistä myös jonkun muunkin selvityksen, mutta tämä on erittäin tapauskohtaista. Oikein laadittu ajopäiväkirja tuo siis varmuuden siihen, että kaikki ajot käsitellään verotuksessa oikein.Comments


bottom of page