top of page

Kaupparekisterilaki uudistuu

Uudistettu kaupparekisterilaki tuli voimaan 1. kesäkuuta 2023. Lakia aletaan soveltaa vaiheittain, vuosista 2025 ja 2026 alkaen. Muutos parantaa kaupparekisterin tietojen ajantasaisuutta ja luotettavuutta.


Kaupparekisteritietojen tarkistaminen


Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy jatkossa tarkistaa kaupparekisteriin merkityt tiedot kerran vuodessa.


Kaupparekisterin tietojen täytyy olla oikein eikä niissä saa olla puutteita. PRH voi määrätä laiminlyöntimaksun, jos esimerkiksi yrityksen osoite puuttuu tai kaupparekisteriin toimitetussa tilinpäätöksessä on puutteita


Sähköinen asiointi


Sähköinen asiointi kaupparekisterin suuntaan on suurimalle osalle yrityksistä jo tuttua huttua, mutta vuodesta 2026 alkaen siitä tulee pakko.


Vuodesta 2026 alkaen kaikkien yritysten (pl. toiminimiyrittäjät, yhdistykset ja säätiöt) pitää toimittaa perustamis-, muutos - ja lopettamisilmoitukset sekä tilinpäätökset kaupparekisteriin sähköisesti


Tilinpäätöstietojen toimittaminen


Tilinpäätöstietojen toimittaminen kaupparekisteriin on myöskin jo tuttua rutiinia, ja myöhässä toimitetusta tilinpäätöksestä on jo nyt määrätty sanktio (käsittelymaksu) 85 euroa.


Jatkossa, vuodesta 2025 alkaen, myöhästymismaksu perustuu myöhästymisen kestoon. Maksu on 150 – 600 euroa riippuen siitä kuinka myöhässä tilinpäätös on toimitettu.


Muista ilmoittaa edunsaajatiedot


Uuden kaupparekisterilain myötä PRH voi myös poistaa yrityksen kaupparekisteristä, jos yritys ei ole ilmoittanut tosiasiallisia edunsaajia. Edunsaajatietojen ilmoittamisvelvollisuus perustuu rahanpesulakiin


Toiminimiyrittäjän ei tarvitse rekisteröityä kaupparekisteriin


Toiminimiyrittäjän ei tarvitse jatkossa rekisteröityä Kaupparekisteriin, mutta halutessaan niin voi edelleen tehdä. Tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kun yritystoiminnassa käytetään toiminimeä (yrityksen nimeä), kaupparekisteriin täytyy myös toiminimen rekisteröityä


Muistettavaa siis tulee lisää ja muistamattomuudesta sakotetaan. Toivotaan, että laki täyttää tehtävänsä, eli että kaupparekisterin tietojen luotettavuus paranee.


Comments


bottom of page