top of page

Mitä tarkoittaa liiketoimintakauppa?

Liiketoimintakaupassa myydään yrityksen liiketoiminta tai liiketoiminnan jokin osa. Kauppaan sisältyy yleensä ko. liiketoiminnassa käytetyt koneet ja laitteet sekä mahdollinen varasto. Myyjänä on yritys.

 Otetaan esimerkiksi osakeyhtiö, jossa harjoitetaan rakennustoimintaa sekä vuokraustoimintaa. Yrittäjä haluaa luopua rakennustoiminnasta ja se myydään koneineen ja laitteineen liiketoimintakaupalla. Yritykselle jää vielä vuokraustoiminta.

 

Ostaja maksaa kauppahinnan myyjäyrityksen tilille ja jatkaa rakennustoimintaa. Myyjäyritys jatkaa liiketoimintaa vuokraustoiminnan parissa. Ostajalle ei siirry kaupassa varoja, velkoja eikä vastuita.

 

Siihen kuinka paljon myyjäyritys maksaa kauppahinnasta veroa, vaikuttaa se, kuinka paljon ovat kauppaan sisältyneiden koneiden ja laitteiden tasearvot. Ne vähennetään ensin kauppahinnasta ja erotus tuloutuu

 

Liiketoiminnan kauppahinnan määrittely on oma juttunsa ja siihen kannattaa käyttää asiantuntijan apua 😊

Comments


bottom of page