top of page

Mitäs jos järjestän arpajaiset? Maksanko arpajaisveroa?

Arpajaisista säädetään arpajais- ja arpajaisverolaissa. Arpajaisilla tarkoitetaan toimintaa, johon osallistutaan vastiketta vastaan ja jossa osallistuja voi saada kokonaan tai osittain sattumaan perustuvan rahanarvoisen voiton. Arpajaisia on hyvin monenlaisia, esim. Toto-pelit ovat myös arpajaislain alaisia. Tässä tekstissä kerrotaan kuitenkin tarkemmin yhdistysten tms. järjestämistä tavara-arpajaisista, sekä muista arpajaisista, joita ovat esim. Facebook-arvonnat.


Tavara-arpajaiset

Maksullisia tavara-arpajaisia ja arvauskilpailuja saa arpajaislain mukaan järjestää vain yleishyödyllinen yhteisö. Myös koululuokka, työyhteisö tai vakiintunut harrastusryhmä voi järjestää pien- tai miniatyyriarpajaisia tavara-arpajaisina. Tällaisiin arpajaisiin ei tarvita arpajaislupaa.


Pienarpajaisilla tarkoitetaan vaikkapa yhdistyksen tai koululuokan tavara-arpajaisia, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2.000 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa.


Miniatyyriarpajaiset ovat esimerkiksi työyhteisön keskuudessaan järjestämät arpajaiset, joissa arpojen yhteenlaskettu arvo ei ylitä 500 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa.


Arpajaisveron määrä näissä tavara-arpajaisissa on 1,5 % arpojen myyntihinnasta. Arpajaisveroa ei kuitenkaan tarvitse maksaa jos veron määrä jää pienemäksi kuin 50 euroa kalenterikuukaudessa. Arpoja saa siis myydä 3.333,33 eurolla ilman veroa.


Muut arpajaiset

Muita arpajaisia ovat arpajaiset, joihin osallistuminen ei edellytä rahaa vaan esimerkiksi kyselyyn vastaamista tai tykkäämistä Facebookissa.


Arpajaisveron määrä on 30 % voittojen yhteenlasketusta arvosta. Veroa ei tarvitse maksaa jos veron määräksi jää vähemmän kuin 50 euroa. Tämä toteutuu, jos voittojen määrä jää alle 166,66 euroa kuukaudessa.


Voiton arvona pidetään esineen arvonlisäverollista ostohintaa. Jos esimerkiksi kampaamon Facebook-sivullaan järjestetyn arvonnan palkintona on tuotepaketti, jonka ostohinta arvonlisäveroineen 98 euroa, niin tällöin arpajaisveron määräksi tulisi 29,40 euroa (98 euroa x 30 %), joka on vähemmän kuin 50 euroa, eikä arpajaisveroa siis tarvitse maksaa.


Arpajaisvero on oma-aloitteinen vero. Jos sitä tulee maksettavaksi, niin siitä on annettava oma-aloitteisten verojen veroilmoitus ja se on maksettava oma-aloitteisesti. Kysy neuvoja tilitoimistoltasi.

bottom of page