top of page

Suola ja pippuri on asiakkaan auttaminen hänen omassa bisneksessä

Kirjanpitoon liittyvät työt mielletään monesti tylsiksi.


Kirjanpitäjä on vanhahko täti-ihminen, joka paksuilla silmälaseillaan tiiraa tilikirjoja ja etsii 0,01 rahayksikön eroa loputtomista numerosarakkeista?


Toisaalta taas puhutaan modernista alasta, jossa automatiikka ja robotit pian syrjäyttävät ihmistyön. Kirjanpitäjä olikin katoavien ammattien listalla.


Mutta mikä sitten on totuus? Mitä me kirjanpitäjät olemme, nyt ja tulevaisuudessa? Tylsiä täti-ihmisiä tekemässä tylsää työtä, vai onko meitä edes olemassa?


Tilitoimistoissa eletäänkin muutosvaihetta. Paperisia kuitteja ja tositteita vielä käsitellään, mutta asiakas asiakkaalta siirrytään sähköiseen taloushallintoon ja hyödyntämään automaatiota. Automaatiosta huolimatta työn ytimenä on edelleen se tosiasia, että kirjanpidon luvuista saadaan tietoa yrityksen päätöksentekoa varten sekä verotukseen.

Kuitteja ja laskuja käsitellään tilitoimistossa jatkossakin, mutta paperisten tositteiden sijaan käsitellään sähköisiä tositteita järjestelmässä.


Automaatio myös hoitaa työvaiheita, joihin liittyy täsmäytystarpeita. Joten tuota kuuluisaa 0,01 rahayksikön eroa joudutaan etsimään yhä harvemmin.


Vaikka työhön sisältyykin jonkin verran rutiininomaisia vaiheita, aamulla narikkaan kannattaa jättää kuitenkin vain takki.


Alati muuttuva lainsäädäntö sekä asiakkaiden erilaiset ja muuttuvat tarpeet pitävät huolen siitä, että pohdittavaa riittää läpi työpäivän. Kirjanpitäjän työ ei ole myöskään pelkkiä numeroita. Ydinosaamisen, ”numero-osaamisen”, rinnalla yhä merkittävämpää roolia näyttelee osaaminen, jolla tuetaan asiakasyrityksiä heidän liiketoiminnassaan.


Automaatio mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon yrityksen taloudesta ja kirjanpitäjän tehtävänä onkin yhä suuremmassa määrin tulkita tätä tietoa ja koostaa siitä olennaiset osat yrityksen päätöksenteon tueksi.


Perinteiset vaatimukset tarkkuus ja järjestelmällisyys ovat siis edelleen valttia. Mutta yhtä tärkeitä ominaisuuksia ovat viestintä- ja yhteistyötaidot, sekä liiketoimintaosaaminen.

Myöskään siitä, että sattuu olemaan jonkinlainen nörtti, ei ole haittaa. Järjestelmät kehittyvät ja uusia sovelluksia tulee koko ajan. Niitä on opittava käyttämään ja niiden ominaisuuksia hyödyntämään.


Haittaa ei myöskään ole valtavasta tiedonhalusta sekä halusta kehittää itseään. Lainsäädäntö ja verotus muuttuvat kokoajan, kirjanpitolautakunta antaa uusia ohjeita ja oikeuskäytännössäkin tapahtuu kaikenlaista.


Eikä sivuuttaa voi alati muuttuvan toimintaympäristön mukanaan tuomia haasteita. Voisikin sanoa että koskaan et ole valmis, vaan uusia haasteita löytyy aina, jos niihin on kiinnostusta tarttua.


Tilitoimistossa tehdään siis hyvin vaihtelevia työtehtäviä.


Lainsäädäntö ja sovitut aikataulut luovat raamit, mutta työn suola ja pippuri muodostuvat asiakaskontakteista ja siitä miten asiakasta autetaan hänen omassa liiketoiminnassaan.

Comments


bottom of page