top of page

Mitäs jos vähän verosuunniteltaisiin?

Verosuunnittelu? Miten veroja muka voi suunnitella? Eikös verot ole niitä, jotka kiltisti maksetaan sen mukaisesti kun veroviranomainen niitä katsoo parhaaksi maksuun määrätä? Jos veroja aletaan suunnitella, niin eikö se olekaan verojen pimittämistä ja sitten pitää alkaa pelätä, jos siitä jää kiinni?


Verosuunnittelun tavoitteena on, ihan laillisin ja verottajan hyväksymin keinoin, minimoida maksettavan veron määrää sekä ennakoida mikä olisi sopivin ajankohta veron maksamiselle.

Verosuunnittelussa ei siis ole kysymys veronkierrosta. Verosuunnittelun mielletään monesti liittyvän erilaisen yritysjärjestelyjen yhteyteen. Mutta kyllä yrityksen ”normaalissakin” toiminnassa voi verojen maksua järkevöittää tai ainakin hoitaa asiat niin ettei yhtään euroa turhaa veroa tulisi maksettavaksi.


Pienikin yritys hyötyy verosuunnittelusta.


Toiminimiyrittäjällä yleisin tilanne on että yrityksen tulos verotetaan yrittäjän ansiotulona, ja siinäpä ei välttämättä isosti verosuunnittelemista ole. Eräänlaista verosuunnittelua on kuitenkin se, että ennakkoverojen riittävyyttä seurataan vuoden aikana, ja haetaan tarvittaessa muutosta ennakkoveroihin.


Varmistamme myös jokaisen yrittäjän kohdalla ettei mitään vähennyksiä (kotitalousvähennys, työmatkavähennys) yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa jäisi tekemättä.


Jos toiminimiyrittäjän viivan alle on kertynyt isompi plussa, ja yrittäjän puoliso on ollut mukana toiminnassa, pystyy toiminimen tulosta jakamaan puolisolle. Tämä on järkevää, varsinkin jos puolisolla sattuu olemaan pienemmät tulot.


Avoimessa ja kommandiittiyhtiössä saattaa olla joskus huomattavan suuri nettovarallisuus (varat miinus velat). Tämä tarkoittaa että yrityksen tuloksesta suuri osa verotetaan yhtiömiehen pääomatulona. Tämä on harmillista, jos tulot ovat pienet. Pääomatulo verotetaan kiinteällä 30% :lla ja pienistä tuloista ansiotulojen vero olisi kevyempi. Tämä voidaan hoitaa niin että yhtiömiehelle maksetaan tulos palkkana, jolloin se verotetaan ansiotulona.


Osakeyhtiön verosuunnittelu onkin jo monimuotoisempaa. Karkea pääsääntö on että jos yrittäjän rahantarve on kohtuullinen, on palkanmaksu verotuksellisesti edullisin vaihtoehto. Eri vaihtoehtojen (palkka vs. osinko) kannattaa kuitenkin aina laskea.


Usein veroasioita aletaan miettiä tilinpäätöstä tehdessä tai kun tilinpäätös on jo valmis. Tuolloin saattaa käydä niin että kaikkia vaihtoehtoja ei enää ole käytettävissä. Verosuunnittelua kannattaakin harrastaa jo tilikauden aikana. Eikä se ole yhtään sen kummempaa kuin yrityksen suunnitelmallinen toiminta, jossa verotusnäkökohdat otetaan huomioon.

Comentarios


bottom of page