top of page

Miten toiminimeä verotetaan?

Verotuksesta voi esittää paljon vaikeita kysymyksiä, mutta tuohon kysymykseen on sinällään helppo vastata.
Toiminimeä ei nimittäin itsessään veroteta mitenkään, vaan toiminimen tulos verotetaan yrittäjän tulona.

Toiminimen tuloista vähennetään ensin toiminimen menot. Näin saadaan toiminimen tulos. Jos edellisiltä vuosilta on yritystoiminnasta tullut tappiota, jota ei ole vielä vähennetty verotuksessa, vähennetään tämä tappio ja siten päädytään verotettavaan yritystuloon. Tästä vielä vähennetään 5 % yrittäjävähennystä.


Tämä yritystulo jaetaan verotettavaksi ansio- ja pääomatulona.


Jotta saadaan selville, mikä osuus tulosta verotetaan ansiotulona ja mikä pääomatulona, pitää tietää edellisen verovuoden nettovarallisuus. Esimerkiksi jos lasketaan vuoden 2017 tulojen verotusta, pitää tietää mikä on vuoden 2016 nettovarallisuus.

Nettovarallisuus tarkoittaa varojen ja velkojen erotusta.


Nettovarallisuuteen luetaan mukaan vain ne varat, jotka kuuluvat elinkeinotoimintaan. Elinkeinotoiminnan varoja eivät esimerkiksi ole vakituisena asuntona käytetty huoneisto tai liiketoimintaan liittymättömät arvopaperit. Nettovarallisuuteen ei myöskään lasketa pankkitilin saldoa, mutta kassassa olevat rahat lasketaan.


Nettovarallisuuteen lasketaan myös 30 % verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen palkkojen määrästä.


Pääsäännön mukaan yritystuloa verotetaan pääomatulona siitä osuudesta, joka vastaa verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä kuuluneelle nettovarallisuudelle laskettua 20 % vuotuista tuottoa.


Pääomatulona verotettavan osuuden määrän voi valita. Pääsääntö on tosiaan 20 %, ja muut vaihtoehdot ovat 0 % tai 10 %. Tämä valinta pitää tehdä veroilmoituksella.

Tässä esimerkki tulon jakamisesta ansio- ja pääomatuloon.


Yritystoiminnan vuoden 2017 tuloista on vähennetty menot, edellisen vuoden vähentämättömät tappiot sekä yrittäjävähennys. ”Viivan alle” on jäänyt 25.000 euroa.

Edellisen verovuoden (2016) nettovarallisuus ollut 15.000 euroa ja maksettuja palkkoja ei ole.


Pääsääntö on

- 3.000 euroa (20%/15000 eurosta) verotetaan pääomatulona ja 22.000 euroa ansiotulona

Tai yrittäjä voi halutessaan valita

- 1.500 euroa (10% /15.000 eurosta) verotetaan pääomatulona ja 23.500 euroa ansiotulona - 25.000 euroa verotetaan kokonaan ansiotulona


Pääomatulojen verokanta on 30 % ja ansiotulot verotetaan progressiivisesti.

Mikä sitten on edullisin vaihtoehto?  Esimerkkitapauksessa vaihtoehtojen välille ei todennäköisesti tule suurta eroa, mutta koska verotuksessa vähän kaikki vaikuttaa kaikkeen, edullisin vaihtoehto selviää laskemalla.


Jos yritystuloon sisältyy myyntivoittoja sellaisesta omaisuudesta, joka on kuulunut yrityksen käyttöomaisuuteen (esimerkiksi toimitilan myynnistä syntynyt myyntivoitto), nämä myyntivoitot verotetaan aina pääomatulona.

Commentaires


bottom of page