top of page
 • Tiina Sulku

Tärkeitä lukuja vuodelle 2018

Verottomat kustannusten korvaukset


Päivärahatenimmäismäärä / euro yli 6 h kestävä matka (osapäiväraha) 19,00yli 10 h kestävä matka (kokopäiväraha)  42,00


Kilometrikorvaukset


42 snt / km, jota korotetaan:

7 snt / km perävaunun kuljettamisesta11 snt / km kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista21 snt / km kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista3 snt / km jokaista mukana seuraavaa henkilöä kohden

Jos palkansaajalla on luontoisetuna auton käyttöetu, hän on oikeutettu saamaan 10 snt / km verovapaana korvauksena tällä autolla ajetusta ajosta.


Työmatka

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.


Työmatkana pidetään matkaa työntekemispaikalle myös silloin, jos:

 • työntekemispaikka sijaitsee muualla kuin oman työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön toimipaikassa

 • työskentely on tilapäistä tuloverolain 72 a §:ssä tarkoitetulla tavalla

 • työntekemispaikka sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä verovelvollisen asunnosta ja

 • verovelvollinen on työntekemispaikalle tehdyn matkan takia yöpynyt työntekemispaikan sijainnin vuoksi tarpeellisissa tilapäisissä majoitustiloissa.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.


Ulkomaan päivärahat löytyvät osoitteesta www.vero.fi.


Muita verottomia korvauksia

Ateriakorvauksen määrä on 10,50 €. Jos aterioita on työmatkalla kaksi, eikä matkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen määrä on 21,00 €.

Jos saat kaksi lämmintä ateriaa, päiväraha puolittuu, osapäiväraha puolittuu yhdestä ateriasta.


Varsinainen työpaikka

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.


Palkan sivukulut 2018


Sosiaaliturvamaksu (sotu) 0,86 %                                                    

Maksetaan 16-68 vuoden ikäisille maksetuista palkoista.


Palkasta pidätettävät työntekijän osuudet:

Työttömyysvakuutusmaksu

 • työntekijältä 1,90 %, 

 • osaomistajalta 0,65 %,

 • TyEL-vakuutetulta osaomistajalta 0,92 %

Eläkevakuutus

 • alle 53 vuotiaat ja 63 vuotta täyttäneet 6,35 %

 • 53 - 62 vuotiaat 7,85 %


Työnantajan maksama TyEL-maksu kokonaisuudessaan (sis. työntekijältä perityn maksun):

25,30 % ja alaraja maksuvelvollisuudelle 58,27 €/kk


YEL iän mukaan:

 • 18 - 52 vuotiaat 24,10 %

 • 53 - 62 vuotiaat 25,60 %

 • aloittava yrittäjä 18,80 % (48 ensimmäistä kuukautta)

YEL työtulorajat                              7.656,26 – 173.875,00 €/v

Työttömyysturvan YEL raja           12.576 €/v


Lakisääteiset vakuutukset


 • Työttömyysvakuutus 0,65 % 2 083 500 euron osalta, sen ylittävältä palkkasummalta 2,60 %.

 • Yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,92 %.

koskee työntekijöitä, jotka ovat 17-65 vuotiaita


 • Ryhmähenkivakuutus (keskimääräinen) 0,07 %

 • Tapaturmavakuutus 0,10-7,0 % työn vaarallisuudesta ja vakuutusyhtiöstä riippuen


Asunto-, ravinto- ja puhelinetu 2018


Asuntoetu ja sähkön käyttöoikeus

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa:


Alue / Edun arvo euro/kk

Helsinki / 1282,00 € + 12,40 €/m²

Helsinki 2 / 278,00 € + 11,30 €/m²

Helsinki 3, Espoo, Kauniainen / 247,00 € + 10,40 €/m²

Helsinki 4, Vantaa / 197,00 € + 10,40 €/m²

Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere, Turku, kehyskunnat, muu Helsinki / 185,00 € + 8,60 €/m²

Muu Suomi / 160,00 € + 7,70 €/m²


Helsinki  –alueet näet verohallinnon sivuilta www.vero.fi


Jos palkansaaja vastaa itse lämmöstä keskuslämmitysasunnossa, edun arvoa vähennetään 1,21 €/m²/kk.

Asuntoetuun liittyvän rajoittamattoman sähkönkäyttöoikeuden arvo on 0,78 €/m²/kk. Edun arvo ei sisällä lämmitystä sähköllä.


Autotallietu

Lämmitetyn autotallin tai hallipaikan raha-arvo pääkaupunkiseudulla on 82 € ja muualla Suomessa 53 € kuukaudessa. Kylmän autotallin tai hallipaikan raha-arvo on pääkaupunkiseudulla 53 € ja muualla Suomessa  42 € kuukaudessa.


Ravintoetu

Ravintoedun arvo on 6,50 € ateriaa kohden. Jos edun hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten arvonlisäveron määrä on alle 6,50 € tai yli 10,40 €, edun arvona pidetään kustannusten arvonlisäverollista määrää.


Puhelinetu

Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuvan puhelinedun raha-arvo on 20 euroa/kk. Edun arvo kattaa puheluista aiheutuneet kustannukset. Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20 euroa/kk. Edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset.


Autoetu 2018


Ikäryhmä A (vuosina 2016 - 2018 käyttöönotetut autot)


Vapaa autoetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 255 € tai 17 snt/km.


Auton käyttöetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 105 € tai 7 snt/km.


Ikäryhmä B (vuosina 2013 - 2015 käyttöönotetut autot)


Vapaa autoetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 270 € tai 18 snt/km.


Auton käyttöetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 120 € tai 8 snt/km.


Ikäryhmä C (ennen vuotta 2013 käyttöönotetut autot)


Vapaa autoetu:

Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 285 € tai 19 snt/km.


Auton käyttöetu:

Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135 € tai 9 snt/km.

Jos luontoisetuautolla ajettujen työajojen määrä on kalenterivuoden aikana yli 30 000 kilometriä, edun perusarvo on 80 prosenttia arvon laskennassa käytetystä perusarvosta.

Autolla ajetuista työajoista pidettävään ajopäiväkirjaan tulee merkitä päivittäin seuraavat tiedot:

 • ajon alkamis- ja päättymisajankohta

 • ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti

 • matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä

 • matkan pituus

 • ajon tarkoitus

 • auton käyttäjä

5 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page