top of page

Tieten tai törkeän huolimattomasti

Verottajan sanktiot ovat viime aikoina mietityttäneet taloushallintoalalla työskenteleviä ihmisiä. Veroilmoituksen inhimillisestäkin virheestä on määrätty veronkorotuksia korkeimman mukaan. Tiedossa on tapauksia, joissa nämä veronkorotukset ovat olleet pienehköä kuukausipalkkaa nauttivan, kuten esimerkiksi tilitoimiston kirjanpitäjän, vuosinettopalkan suuruisia.


Virhe on tietysti virhe, ja on ihan ymmärrettävää, että virheestä vähän sakotetaan, mutta kyllähän summissa pitäisi joku kohtuullisuus olla.


Mutta entäs jos ei tee virhettä, ja siltikin sakotetaan?


Käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitto voi olla tietyin edellytyksin verovapaa. Tässä pitää olla todella tarkkana. Se, että osakkeet ovat yrityksen taseessa käyttöomaisuudessa, ei tee niistä automaattisesti verovapaita, vaan yhtiöiden välinen toiminnallinen yhteys mm. ratkaisee. Verottaja pidättää tässä oikeuden sanoa viimeisen sanan.


Yritys myi kuvatun kaltaiset osakkeet. Yrittäjä, kirjanpitäjä ja kokenut KHT-tilintarkastaja pohtivat yhdessä asiaa, tutustuivat verottajan ohjeisiin sekä oikeustapauksiin ja tulivat siihen tulokseen, että kysymyksessä on verovapaa käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitto. Tilinpäätös ja veroilmoitus siis uskallettiin tehdä niin, että myyntivoitto käsiteltiin verovapaana.


Joulu tulee varmasti joka vuosi, ja yhtä varmasti tällaisessa tilanteessa verottajalta tulee selvityspyyntö, joten tilanne ennakoitiin. Veroilmoituksen liitteeksi laadittiin selvitys, jossa kuvattiin yritysten toimintaa sekä perusteltiin myyntivoiton verovapaus.

Verottajalta sitten tulla paukahti kuulemiskirje, jossa tylysti kerrottiin, että veroilmoituksesta poiketaan ja myyntivoitto verotetaan henkilökohtaisessa tulolähteessä.


Jokainen veroeuro on tietenkin tarpeen, joten ymmärtäähän sen että verottaja vetää asiassa kotiin päin. Sen sijaan sitä ei voi ymmärtää, että kylkiäisenä pätkähti veronkorotus, jonka suuruus oli neljä numeroa ennen pilkkua.  Olihan tieten tai törkeän huolimattomasti annettu olennaisesti väärä veroilmoitus.


 Veroilmoituksessa annettiin verottajan mielestä väärät luvut, mutta verottajaa ei yritetty mitenkään harhaanjohtaa. Päinvastoin; veroilmoituksen mukana annettiin oma-aloitteisesti kaikki tieto, jonka verottaja asian ratkaisemiseksi tarvitsi.


Tarkoittaako tämä nyt sitä, jos tuotto mahdollisesti olisi verovapaa, sitä ei kuitenkaan veronkorotuksen pelosta uskalla ilmoittaa verovapaana tuottona, ja siten maksaa tuotosta kiltisti verot? Tuleehan se kuitenkin halvemmaksi maksaa pelkät verot, kuin maksaa verot sekä veronkorotus.


Jälkiviisaana voi tietenkin ajatella, että olisi pitänyt kysyä asiaa ennakolta verottajalta. Mutta hullulta tuntuu sekin että jokaisessa tulkinnanvaraisessa tapauksessa pitää tiedustella verottajan kanta etukäteen.


No, tämä tilanne ratkesi onnellisesti. Verottajalle tehty reklamaatio tuotti positiivisen tuloksen veronkorotuksen osalta, joka sitten jätettiin määräämättä. Jokusen unettoman yön yrittäjä ehti kuitenkin asian tiimoilta verottajan piikkiin viettää.


Verorettelöitsijät sekä veronkiertäjät pitää toki saada kuriin. Mutta se, että veroilmoituksen inhimillisistä virheistä ja vilpittömässä mielessä annetuista veroilmoituksista määrätään mahtisanktiot, ei nyt oikein osu oikeaan kohderyhmään

Comments


bottom of page