top of page

Tulolähdejako poistui verotuksessa

Mitä on tulolähdejako?


Yhteisöjen (kuten osakeyhtiö) verotuksessa on ollut käytössä kolme tulolähdettä: elinkeinotoiminnan tulolähde, muun toiminnan tulolähde ja maatalouden tulolähde. Näiden tulolähteiden verotettavat tulot laskettiin kukin oman verolakinsa mukaan, ja eikä mahdollisia tappiota ole saanut vähentää toisen tulolähteen voitosta.


Otetaan esimerkiksi osakeyhtiö, joka harjoittaa lvi-asennuksia. Osakeyhtiölle on myös hankittu osakehuoneistoja ja kiinteistöjä, joista osakeyhtiö saa vuokratuloja.


Lvi-asennukset ovat tässä tapauksessa osakeyhtiön elinkeinotoimintaa ja vuokraukset muuta toimintaa. Osakeyhtiöllä oli siis kaksi tulolähdettä, joista molemmista laskettiin omat verotettavat tulokset. Lvi-asennustoiminnan tuotoista vähennettiin lvi-asennusten kulut, kuten ostot ja asentajien palkat. Vuokratuotoista vähennettiin vuokrauksesta aiheutuneet kulut, kuten vastikkeet, vesimaksut ja huoltokulut.


Jos molemmat tulolähteet olivat tulokseltaan positiivisia, ei tulolähdejako aiheuttanut verotuksessa ongelmaa. Jos yrityksen tulos ennen veroja oli vaikkapa 8000 rahaa, josta lvi-asennustoiminnan tulos on 5000 rahaa ja vuokraustoiminnan tulos 3000 rahaa, niin osakeyhtiö maksoi veroja 20 % tästä 8000 rahan tuloksesta.


Toisinaan syntyi tilanteita, joissa osakeyhtiö joutui maksamaan tuloveroa, vaikka sen tulos oli tappiollinen.


Jos edellä mainitun osakeyhtiön kohdalla olisikin ollut niin, että yrityksen kokonaistulos on 3000 rahaa miinuksella. Äkkiä voisi ajatella, että yrityksen ei tarvitse tällöin maksaa tuloveroa. Mutta kun lasketaan molemmille toiminnoille (lvi-asennukset ja vuokraustoiminta) omat tulokset, ja todetaan että lvi-asennusten tulos on 5000 rahaa plussalla ja vuokraustoiminnan tulos 8000 rahaa miinuksella. Koska eri tulolähteiden tuloksia ei voinut netottaa toisistaan, osakeyhtiö maksoi verot 5000 rahan lvi-asennustoiminnan tuloksesta ja miinukselle jääneelle vuokraustoiminnalle vahvistettiin tappio, jonka sai vähentää tulevista vuokraustoiminnan tappioista.


Miten tämä muuttuu?


Jatkossa, siis vuonna 2020 päättyneistä tilikausista alkaen, ei jakoa tulolähteisiin enää tarvitse verotuksessa tehdä. Yritykselle lasketaan yksi verotettava tulos. Yllä kuvattua tilannetta siis ei enää tule.


Vanhat, vahvistetut muut toiminnan tappiot (kuten esimerkissä ollut vuokraustoiminnan tappio) saadaan vähentää jatkossa tulevista voitoista, riippumatta siis kummasta toiminnasta ne ovat syntyneet.


Tulolähdejaon poistuminen on ollut odotettu ja toivottu muutos, sillä se selkeyttää ja yksinkertaistaa verotusta. Tarkkuutta ja tulkintaa kuitenkin edelleen tarvitaan, koska muutoksen yhteydessä tuli käyttöön uusi omaisuuslaji; muu omaisuus. Lisäksi esimerkiksi luovutustappioiden kanssa pitää olla edelleen tarkka.


Ja tulolähdejaon poistuminen ei tietenkään muuta tilannetta, että edellä mainitussa osakeyhtiössä on jatkossakin seurattava erikseen mitä lvi-asennukset ja vuokraustoiminta tuottavat. Onhan yrittäjän tärkeää tietää mitä kumpikin toiminta jättää viivan alle, vaikka verotuksessa kaikki saadaankin laittaa samaan könttään.

bottom of page