top of page

Tulorekisteri tulee - mitä kaikkea muuttuu?

Kansallinen tulorekisteri (Katre) tulee ensi vuonna (2019), ja se muuttaa merkittävästi palkkojen maksuun sekä ilmoittamiseen liittyviä käytänteitä. Kaikki palkat ilmoitetaan Tulorekisteriin ensi vuonna viiden kalenteripäivän sisällä siitä kun palkka on saajan tilillä.Tuo Tulorekisterin pääperiaate on varmaan jo tullut ihan jokaiselle selväksi. Asia on varsin kattavasti ollut julkisuudessa esillä. Mutta mitä ihan käytännön asioita Tulorekisteri tulee muuttamaan?


Tulorekisterin myötä tulee muutoksia muutamiin käytäntöihin ja pelisääntöihin.


On olemassa ihan toimivia käytäntöjä, jotka Tulorekisterin myötä joudutaan pistämään uusiksi. On myös olemassa käytäntöjä, jotka eivät ole toimivia eivätkä mitenkään järkeviä, ja siksi on ihan loistavaa, että niihin tulee nyt muutos. Ensimmäisistä mainittakoon palkanlaskennan ohi maksetut matkalaskut sekä palkkaennakot. Jälkimmäisiä taas ovat jälkeenpäin palkkana käsitellyt puuttuvat tositteet.


Palkanlaskennan ohi maksetut matkalaskut

Asiakkaan palkanlaskenta on ulkoistettu tilitoimistoon, mutta yrittäjä maksaa itselleen matkalaskun (kilometrikorvaukset ja päivärahat) ohi palkanlaskennan.

Tämä on ollut ihan toimiva käytäntö silloin kun matkalaskuja on ollut satunnaisesti: tilitapahtuma kirjataan matkaennakoksi, ja kun matkalasku saapuu kirjanpitoon, se käsitellään jälkikäteen palkanlaskennassa ja näin saadaan tiedot matkakorvauksista kerran vuodessa tehtävälle vuosi-ilmoitukselle.


Ensi vuonna näin ei voida toimia edes satunnaisten matkalaskujen kanssa. Myös nämä matkakorvaukset pitää ilmoittaa Tulorekisteriin viiden kalenteripäivän sisällä siitä kun raha on saajan tilillä.


Näissä tapauksissa tulemme tekemään tiukan linjauksen. Jos asiakas haluaa jatkaa kyseistä käytäntöä, hän ottaa itse vastuun siitä että matkakorvaukset tulevat ilmoitettua Tulorekisteriin. Vaihtoehtona on että matkalasku toimitetaan tilitoimistoon, ja se käsitellään ja maksetaan palkanmaksun yhteydessä. Tällöin Tulorekisteri-ilmoitus matkakorvauksista hoituu palkanmaksun sivutuotteena tilitoimiston rajapintaa pitkin.


Palkkaennakot

Työntekijälle tulee rahapula kaksi viikkoa ennen palkkapäivää. Työnantaja ymmärtää työntekijänsä tuskan ja maksaa ennakkoa, joka vähennetään seuraavassa palkassa.

Ensi vuonna kuvatun kaltainen menettely on kielletty. Tulorekisterissä ei tunneta palkkaennakoita.


Jos palkkaennakot ovat olleet yrityksen käytäntö, niin nyt on hyvä aika miettiä asiat uusiksi.

Työnantajan pitää ottaa tiukka linja että palkkaennakkoa ei anneta enää ensi vuonna. Tai jos annetaan, niin palkkaennakko on käsiteltävä palkanlaskennassa kuten palkka ja tieto siitä lähetettävä Tulorekisteriin. Tämä monta-palkkapäivää-kuukaudessa- menettely ole tosin mitenkään järkevää, koska tilitoimiston työt ja sitä kautta yrityksen palkanlaskennan kustannukset kasvavat.


Puuttuneiden tositteiden käsittely jälkeenpäin osakkaan palkkana

Joskus osakeyhtiön osakkaan omat rahat ja yrityksen rahat menevät sekaisin. Esimerkiksi yrityksen tililtä on maksettu oma henkilökohtainen lasku. Kun kirjanpitäjä sitten tiedustelee laskusta, yrittäjä vastaa iloisesti: ”se on mun oma lasku, maksoin firman tililtä kun siellä oli enemmän rahaa, laita se mulle palkaksi”.

Kyseinen menettely ei ole suotavaa nykyäänkään, mutta ensi vuonna Tulorekisterin myötä mahdottomuus. Kukaan kirjanpitäjä ei kestä perässä niin että pystyisi ilmoittamaan ko. tapahtumat Tulorekisteriin viiden kalenteripäivän sisällä maksusta.

Meillä ei onneksi ole yllä kuvatulla tavalla toimivia asiakkaita olenkaan. Kiitos siitä kuulunee sille, että olemme pitäneet nutturaa varsin kireällä ja ohjeistaneet asiakkaita että omat rahat ja yrityksen rahat on vaan osattava pitää erillään.  Vahinkoja tietysti joskus sattuu, esimerkiksi kaupan kassalla annetaan vahingossa yrityksen pankkikortti oman pankkikortin sijaan. Näissä tapauksessa ohjeistuksena on riittänyt ja toiminut ko. summan maksaminen yrityksen pankkitilille viipymättä, eikä palkanlaskentaa ole tarvinnut sotkea mukaan ollenkaan.


Pienempiä yksityiskohtia pitää siis myös hioa kohdilleen Tulorekisterin suurten linjojen ohella. Kaiken pitää olla valmista tammikuussa.

Loppusyksy näyttää siis varsin kiireiseltä Tulorekisterin merkeissä. Työtä on paljon: palkkalajit pitää kytkeä tulolajeihin, jokaisen palkansaajan henkilötiedot pitää tarkistaa ja täydentää, sekä pitää tiedottaa asiakkaita.

Vaikka Tulorekisteri aiheuttaakin varsinaisen hulabaloon tilitoimistomaailmassa ihan valmistelujenkin suhteen, sekä lisää palkanlaskennan työmäärää kuukausitasolla, uskon että kyllä siitä loppu viimein ihan hyvä tulee.

תגובות


bottom of page