top of page
  • Tiina Sulku

Verokortti- mitä siitä pitäisi osata tarkistaa?

Kaikki yli 15-vuotiaat ovat saaneet postissa verokortin vuodelle 2018. Verokortti otetaan käyttöön helmikuun alusta.

Tammikuussa on vielä käytössä vuoden 2017 verokortti. Vuonna 2017 tienatut ansiotulot eivät kuitenkaan vaikuta tammikuun ennakonpidätykseen, vaan tulokertymä on nollattu vuoden vaihteessa.

Verokortista kannattaa tarkistaa, että vuosituloraja on oikein. Jos vuosituloraja on suunnilleen sen palkan määrä, joka vuonna 2018 tienataan, ei lopullisessa verotuksessa tule suurta yllätystä kumpaankaan suuntaan.

Jos veroprosentti on liian suuri (arvioitu liian isoille tuloille ja/tai vähennyksiä puuttuu) pitää tilata uusi verokortti. Sen voi kätevästi tilata verokortti verkossa – palvelussa.

Jos veroprosentti on liian pieni, uutta verokorttia ei välttämättä tarvitse tilata. Työnantajalle voi ilmoittaa että haluaa nostaa veroprosenttia. Työnantaja voi periä ennakonpidätyksen työntekijän pyynnöstä isommalla prosentilla, mutta verokortin tulorajoihin työnantaja ei saa puuttua.

Verokortin A-vaihtoehto tarkoittaa että perusprosenttia sovelletaan palkkakauden (esim. kuukausi) tulorajaan saakka. Työnantaja seuraa tulorajaa ja käyttää lisäprosenttia kun tuloraja ylittyy. A-vaihtoehto sopii silloin jos tulot ovat kiinteät ja säännölliset kuukausittain.

Vaihtoehto B, eli yhden tulorajan (vuositulorajan) verokortti tarkoittaa sitä että palkasta pidätetään veroa perusprosentilla tulorajan täyttymiseen saakka. Tämä sopii silloin jos töitä on vain osan vuodesta tai tulot vaihtelevat huomattavasti kuukausittain. Täytyy kuitenkin olla tarkkana tulorajan kanssa, ettei loppuvuodesta tule ikävää yllätystä; tuloraja täyttynyt ja loppuvuoden palkoista pidätetään ennakonpidätys lisäprosentin mukaan.

Veroprosenttia voi arvioida ja laskettaa Verohallinnon verolaskurilla www.vero.fi/verolaskuri.

Verokorttia ei välttämättä tarvitse toimittaa työnantajalle. Useimmat työnantajat tilaavat järjestelmäänsä sähköiset verokortit. Tällöin oletuksena on aina että käytetään verokortin A-vaihtoehtoa. Jos vaihtoehto B halutaan käyttöön, pitää verokortti toimittaa työnantajalle ko. vaihtoehto ruksattuna. Myös muutosverokortti on aina toimitettava työnantajalle.

Vaikka työnantaja onkin saanut verokortin sähköisesti, verokorttia ei kuitenkaan kannata heittää roskiin. Sitä tarvitaan, jos vaihtaa työpaikkaa vuoden aikana.

117 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page