top of page

YEL-uudistus ja YEL-työtulon tarkistaminen


YEL-uudistuksen myötä eläkevakuutusyhtiöillä on velvollisuus tarkistaa YEL-työtulo kolmen kalenterivuoden välein.Lain mukaan eläkevakuutusyhtiöiden on tarkistettava työtulot seuraavasti

· vuoden 2023 loppuun mennessä yrittäjät, joiden työtulo on alle 15.000 euroa

· vuoden 2024 loppuun mennessä yrittäjät, joiden työtulo on alle 25.000 euroa

· vuoden 2025 loppuun mennessä yrittäjät, joiden työtulo on yli 25.000 euroa


Jos työtuloon on tehty olennainen muutos viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana, niin silloin työtuloa ei tarkasteta. Olennainen muutos tarkoittaa, että YEL-työtuloa on muutettu yhdellä tarkistuskerralla vähintään 15 %


Uusi ehdotettu työtulo voi olla enintään 4.000 euroa enemmän kuin nykyinen työtulo.


Eläkevakuutusyhtiö lähettää siis ehdotuksen uudesta YEL-työtulosta. Jos ehdotus on ok, ilmoitukseen ei tarvitse vastata. Jos on eri mieltä, ilmoitukseen on vastattava kahden viikon sisällä siitä, kun ilmoitus on tullut.


Eläkevakuutusyhtiö on velvollinen ottamaan yrittäjän tekemän selvityksen huomioon. Joten jos ehdotettu työtulo on liian suuri verrattuna työpanokseesi yrityksessä, tee siitä selvitys eläkevakuutusyhtiölle ja pyydä ottamaan se huomioon työtuloa määrätessä


Comments


bottom of page