top of page
  • Tiina Sulku

Yhteisöverotuksen (osakeyhtiöt) muutokset 1.11.2017 alkaen

Osakeyhtiöt eivät enää 31.10.2017 jälkeen voi maksaa oma-aloitteisesti ennakon täydennystä, vaan mahdolliset lisäverot haetaan OmaVeron kautta nimikkeellä lisäennakko.


Aikataulu on kiristynyt huomattavasti. Lisäennakko tulee nyt astuneen muutoksen mukaan hakea kuukauden kuluessa siitä kun yhtiön tilikausi päättyy. Tällöin lisäennakko voidaan maksaa täysin korottomasti. Aikaisemmin tähän oli aikaa neljä kuukautta.


Uudessa menettelyssä korkoja siis lasketaan kolme kuukautta pidemmältä ajalta kuin aikaisemmin.


Kun osakeyhtiön tilikausi päättyy, pyritään tarvittaessa laskemaan verojen määrä suuntaa-antavasti. Jos tällöin havaitaan, että ennakkoverot eivät riitä, voidaan tehdä muutoshakemus Omaveroon, josta saadaan päätös sekä maksuohjeet lisäennakon maksuun saman tien.

Tällöin tulee kuitenkin varmistua siitä, että yhtiöllä on maksuvalmius lisäennakon maksuun. Maksuaikaa on enintään kolme viikkoa. Lisäennakon jos jättää maksamatta, korkoseuraamus on viivästyskoron (7 % vuonna 2017) suuruinen.


Aikataulun kireyden vuoksi osakeyhtiön ennakkoveroja ja niiden riittävyyttä on syytä tarkkailla huolellisesti koko tilikauden ajan ja muuttaa tilikauden aikana ennakoiden määrää tarpeen mukaan.


Yhtiön verotus päättyy edelleen 10 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Esimerkiksi 31.10.2017 päättyneen tilikauden veroilmoitus tulee jättää 28.2.2018. Jos verotuksen toimittamisen yhteydessä yhtiölle tulee maksettavaksi jäännösveroa, sen eräpäivä on tässä tapauksessa 25.9.2018. Korkokertymää tulee siis ajalle 1.12.2017- 25.9.2018. Tämä korko on nimeltään huojennettua viivästyskorkoa ja sen suuruus on 2 %.


Verottajan korot ja viivästysseuraamukset eivät ole yhtiölle vähennyskelpoista kulua.

OmaVero ja sen käyttö on muutoksen jälkeen entistä tärkeämmässä asemassa.

9 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page